Українська мова

7 клас
1. Прочитати у підручнику параграф 35, ст. 209. Переглянути презентацію.
Прийменник як частина мови
Прийменник як частина мови
Виконати вправи 458, 459, 465 письмово.
У вправі 465 виконати синтаксичний розбір першого речення (підкреслити головні та другорядні члени речення).


9 КЛАС

   Перед цим повторити параграфи 25-28. Виконати письмово вправу 315.
2. Виконати контрольні тести.
   
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть безсполучникове складне речення.
A) Грицько побачив, що Семен рве ягоди, і зупинився (Б. Грінченко).
Б) В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями (С. Васильченко).
B) Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися дощу (О.Десняк).
Г) Сонце, мабуть, упливло за обрій, і в лісі ходив уже важкий присмерк (М. Хвильовий).
2. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий зв’язок – послідовність подій.
A) Лампадка тьмяно блимала в кіоті, стояла в церкві дивна тишина (Л. Костенко).
Б) Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів (Леся Українка).
B) Танцюють зорі – на мороз чималий показують (М. Рильський). 
Г) Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Народна творчість).
3. Виберіть речення, яке відповідає схемі [ ] – [ ]. (розділові знаки пропущено).
A) Стою під кленом біля джерела у серці йдуть пісні привітні (М. Стельмах).
Б) Я навіть подумав пахне нещастям (В. Шевчук).
B) Індик крутиться та дметься іволга летить, сміється (О. Олесь).
Г) Продержало з тиждень морозом земля заклякла, як кістка (Марко Вовчок).
4. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.
A) Грицько стулив рота: вода вже сягала йому до очей (Б. Грінченко).
Б) Сашко задихався і зморився: більше години вони бігли з Сіроманцем лісом до глинищ (М. Вінграновський).
B) Час твій прийде з долею битися, сон пропаде (Леся Українка).
Г) Вдарили козаки веслами у воду – одскочив дуб од берега (А. Кащенко).
5. Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні.
Пан гуляв у себе в замку_ у ярмі стогнали люди (Леся Українка).
A) Кома;
Б) двокрапка;
B) тире;
Г) крапка з комою.
6. Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення .
Береза раніше вільхи листя розпускає – літо буде сухим (Народна творчість).
A) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. листя розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова.
Б) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – пояснення.
B) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова.
Г) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде), смисловий зв’язок між частинами – протиставлення явищ.
Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між безсполучниковими складними реченнями та видом смислових відношень між їхніми частинами.
1. Одночасність подій;
2. часова послідовність;
3. зіставлення явищ;
4. часові.
A) Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле (М. Коцюбинський).
Б) На калині чорний ворон кряче, на чужині сиротина плаче (Народна творчість).
B) Прийде осінь – у засіках буде хліб золотий (О. Десняк).
Г) Два голуби гуде, голубка туркоче (Народна творчість).
Д) Вона була при зброї: у руках був заступ гострий (Леся Українка).
8. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;
2. двокрапка;
3. тире;
4. крапка з комою.
А) Не час було Мирославі братися до лука звір був надто близько (І. Франко).
Б) Обшукали в замку кожну п’ядь землі, всі сховища козак пішов немов у воду (В. Винниченко).
В) Пташки лящать, теркотять, співають щебече соловейко і своїм голосом криє цокання кропив’янки кує зозуля (Панас Мирний).
Г) Тихо в полі гай темніє наступає літній вечір (Леся Українка).
9. Установіть відповідність між схемами та безсполучниковими складними реченнями (розділові знаки пропущено).

1. [ ],[ ],[ ],[ ].
2. [ ];[ ], [ ].
3. [ ]:[ ].
4. [ ]:[ ],[ ],[ ].

A) Сам знаєш сім разів одміряй один раз одріж (А. Шиян).
Б) Заливається флейта трубить з переливами трубач рявкає бас гуде баритон (Остап Вишня).
В) Темна ніч знялася, розіслалася над землею Ратієв- іцина з зеленої зробилася чорна одні верхів’я високого дерева ще горіли (Панас Мирний).
Г) Прокотився грім з розгоном грають блискавок шаблі пахне морем і озоном від притихлої землі (М. Рильський).
Д) І пригадалося йому дитинство над водами хиляться лози лелека пливе в висоті (М. Рильський).
Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
Річка життя
(1) Життя – як вода: воно спливає непомітно. (2) Ось недавно ж, либонь, починався струмок твого дитинства, спокійний, сонцем освітлений, починався радісно й безжурно. (3) Далі струмок той обертався на річку – юність бурунами завирувала. (4) Води побільшало, глибини зросло. (5) Далі подивишся: поспокійнішала течія, утомившись, вже не шумить вода, не б’ється сердито у високі береги: молодість минула, старість іще не надійшла. (6) Й покотиться річка твого життя до безбрежного моря… (7) Та ніколи не зникне вона в ньому безслідно, мов краплі (За Є. Гуцалом)
10. Позначте всі безсполучникові складні речення.
11. Позначте речення, ускладпені відокремленими означеннями та обставинами.
Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12
12. Складіть невеликий нарис (7-9 речень) у художньому стилі на тему: «Краса зимового лісу», використовуючи безсполучникові складні речення.

Немає коментарів:

Дописати коментар